Nytt samarbetsavtal med Coala Life

Medical Minds har tecknat ett nytt samarbetsavtal med Coala Life för att under hösten förbereda för lanseringen av Coala Lifes digitala konsumenttjänst för screening av hjärtat. Medical Minds kommer att bistå med expertkunskap inom certifiering, verifiering och CE-märkning av medicinteknisk produkt.   – Vi ser fram emot samarbete med Medical Minds. Vi har arbetat tillsammans tidigare och vi vände oss nu till teamet på Medical Minds för deras specifika kompetens och för att de kommer

Första serien enheter testas på Akademiska sjukhuset i Uppsala

Nu utvärderas den första delen av systemet Health Connect. Under ca 3 månader ska den samla mätvärden på Neuro. Huvudsyftet är att utvärdera användaraspekter och skapa relevant input till kravställning på det slutgiltiga systemet. – Oerhört spännande att vi får vara med och påverka hur systemet formas, säger Laila Hellgren Verksamhetschef Neuro Akademiska

Medical Minds tilldelas utmärkelsen ”Bästa affärsplan” av UIC

Under året har Medical Minds deltagit i företagsinkubatorns Uppsala Innovation Centers (UIC) affärsutvecklingsprogram - Business Lab.   Unga tillväxtföretag får då möjlighet att förädla sin affärsidé och affärsplan, samt själva analysera dess bärkraft under professionell ledning. Åtta företag inom vitt skilda affärsområden inom såväl Life Science som inredning deltog i år och som avslutning på programmet fick var och en presentera sin affärsplan inför en jury. Medical Minds vann då ”Bästa affärsplan” med motivering att  

Pengar från Vinnova/Medtech4Health

Medical Minds tilldelas medel från Vinnovas utlysning Kompetensförstärkning i småföretag för utveckling av deras trådlösa hemsystem Health Connect.   – Vi är ett utvecklingsbolag och finansiering är en viktig del för att få fortsatt möjlighet att utveckla vår produkt. Pengarna kommer användas för att utreda det legala landskapet och ekonomiska flöden inom vård och omsorg. Att vi nu har fått finansiering ser vi som en ett tecken på att vi har en produkt som ligger