Medical Minds är en digital partner till hälso- och sjukvården. Vi erbjuder och utvecklar effektiva patientnära system för såväl sjukhuspersonal som patienter och anhöriga.

Medical Minds är ett ägarlett bolag med två delägare som tillsammans har mer än 35 års erfarenhet av projektledning och produktutveckling av medicintekniska produkter.

Vi kombinerar den modernaste tekniken för telemedicin med befintlig hälso- och IT- infrastruktur och erbjuder en digital lösning som underlättar livet för såväl patienter som vardagen för alla som jobbar i vården. Vår utgångspunkt är alltid användarvänlighet och patientens trygghet.

logo_transp

VÅR PRODUKT

Vi erbjuder CheckMate®, en anpassningsbar digital plattform för hemmonitorering som uppfyller alla gällande regleringar för medicintekniska produkter och persondataskydd. Skräddarsydd efter dina behov.

 

 

Det enkla är finessen

Du kan med några enkla handgrepp skicka mätdata direkt från patient till nationellt sammanhållet journalsystem. Därmed kommer patient, läkare och anhöriga åt mätdata. På webben eller klinik.

Medical Minds

Mattias och Mattias har:

  • civilingenjörsexamen från KTH
  • lång erfarenhet av medicinteknisk produktutveckling med fokus på mjukvaruutveckling, produktledning och projektledning
  • ett flertal medicintekniska patent
  • haft egen konsultverksamhet i flera år
  • ägt Medical Minds AB tillsammans sedan 2015

akademiska_logo

Antrad2

 


 

 

coala

 

 

 

GomSpace

 

 

242915_1uu_logo

 

”Vi skapar ett effektivt och kontrollerat flöde av värdefull patientdata för säkrare beslutsunderlag”