Första serien enheter testas på Akademiska sjukhuset i Uppsala

Nu utvärderas den första delen av systemet Health Connect. Under ca 3 månader ska den samla mätvärden på Neuro. Huvudsyftet är att utvärdera användaraspekter och skapa relevant input till kravställning på det slutgiltiga systemet. – Oerhört spännande att vi får vara med och påverka hur systemet formas, säger Laila Hellgren Verksamhetschef Neuro Akademiska