Medical Minds tilldelas utmärkelsen ”Bästa affärsplan” av UIC

Under året har Medical Minds deltagit i företagsinkubatorns Uppsala Innovation Centers (UIC) affärsutvecklingsprogram - Business Lab.   Unga tillväxtföretag får då möjlighet att förädla sin affärsidé och affärsplan, samt själva analysera dess bärkraft under professionell ledning. Åtta företag inom vitt skilda affärsområden inom såväl Life Science som inredning deltog i år och som avslutning på programmet fick var och en presentera sin affärsplan inför en jury. Medical Minds vann då ”Bästa affärsplan” med motivering att