Medical Minds har tecknat ett nytt samarbetsavtal med Coala Life för att under hösten förbereda för lanseringen av Coala Lifes digitala konsumenttjänst för screening av hjärtat. Medical Minds kommer att bistå med expertkunskap inom certifiering, verifiering och CE-märkning av medicinteknisk produkt.

 

– Vi ser fram emot samarbete med Medical Minds. Vi har arbetat tillsammans tidigare och vi vände oss nu till teamet på Medical Minds för deras specifika kompetens och för att de kommer hjälpa oss att få möjlighet att få ut denna unika produkt till marknaden på ett effektivt sätt, säger Magnus Samuelsson, CTO på Coala Life.

 

Det här är en mycket spännande produkt. Uppdraget passar bra in på vår kompetensprofil, säger Mattias Dahlberg, ansvarig för samarbetet med Coala Life och en av grundarna till Medical Minds AB.

coala2

Leave a comment