Medical Minds kommer att delta i Innovation Akademiskas (Region Uppsala) projekt Testbädd Primärvård för att forma vår tjänst för hemmonitorering. Vi  kommer till att börja med att delta i expert-/användarmöten med både direkta och indirekta användare av systemet.

 

– Det är ovärderligt för oss att på ett tidigt stadium få provtrycka våra idéer i verkligheten med de som är tänkta att använda systemet, säger Mattias Tullberg på Medical Minds.

 

Innovation Akademiskas ambition med projektet är att:
”Tillsammans med utvalda enheter i Region Uppsalas primärvård kommer vi att genomföra ett antal företagssamarbeten. Företagssamarbetena ska utgå från befintliga behov ute i verksamheterna; behov från både personal, patienter och närstående. Det kan vara allt ifrån bättre diagnostik till digitala tolktjänster.”