PRESSMEDDELANDE 2019-02-11

DIGITALT HEMMONITORERINGSSYSTEM FÖR DIABETES PRÖVAS I EN NY KLINISK STUDIE

Nu ska diabetessjukvården testa en ny typ av digital plattform. Den sköts enkelt från hemmet av patienten själv och sammanställer blodsockernivåer och grad av fysisk aktivitet. Först ut att testa blir patienter i Uppsala.

Att slippa gå till doktorn kan ha många fördelar. Kroniskt sjuka står i tät kontakt med sjukvården och är därför en viktig målgrupp för en mer digitaliserad sjukvård. Nu inleds ett forskningsprojekt som testar en ny digital plattform för hemsjukvård.


– Patienterna slipper ta sig till en vårdcentral för att göra glukosbelastningstest och får möjlighet att ha koll på sin sjukdom hemifrån och dela data med sin läkare säger Mattias Tullberg, vd på Medical Minds AB och en av utvecklarna bakom den nya plattformen CheckMate®.


Genom insamling av mätdata från hemmet kommer läkare få ett mycket större underlag inför beslut om behandlingsstrategier. Personer i Uppsala som deltagit i studien All Ny Diabetes i Uppsala län (ANDiU) kommer erbjudas att testa den nya plattformen CheckMate®. Studien är ett samarbete mellan Eriksbergs- och Samariterhemmets vårdcentraler som nu omvandlas till Akademiska vårdcentraler samt metabolmottagningen på Akademiska sjukhuset och Medical Minds AB.


Trots att det har kommit många nya och bra diabetesläkemedel har inte det genomsnittliga långtidsblodsockret (HbA1c) sjunkit i länet. Detta beror inte på att vi inte förskriver dessa nya läkemedel (kostnaden har stigit med 60 % sedan 2013), utan orsaken är att vi distriktsläkare inte har de rätta verktygen för att kunna matcha rätt preparat till rätt individ. I studier har man med avancerade tester funnit att det finns flera olika subklasser av typ 2 diabetes och det är troligt att de också behöver olika typer av behandling. Genom en utökad monitorering i hemmet vill vi undersöka om man med enklare medel kan identifiera olika subklasser hos personer med typ 2 diabetes vilket i sin tur kan ha stor betydelse både för hur vi i framtiden organiserar diabetesvården och vilka behandlingsstrategier som används, säger Mats Martinell.


En viktig målsättning med plattformen är just att kunna skapa förutsättningar för en mer individanpassad vård. Målsättning är att CheckMate® även kommer kunna användas till andra kroniska sjukdomar, så som långvarig smärta, depression, fetma och högt blodtryck och dessutom kopplas ihop med avancerade algoritmer för predikteringar av sjukdomsförlopp.


– Det här är en fantastik möjlighet för oss att utvärdera nya digitala verktyg tillsammans med patienter. Som läkare måste du ha en tät kontakt och uppföljning för att kunna utvärdera behandling på ett bra sätt. Det kommer CheckMate® kunna hjälpa oss med, säger Mats Martinell, distriktsläkare vid Eriksbergs vårdcentral och lektor på Uppsala universitet som är involverad i uppstarten av de Akademiska vårdcentralerna i Uppsala.


De akademiska vårdcentralerna ska knyta samman den kliniska forskningen, utvecklingen och utbildningen med vardagen på vårdcentralerna och göra så att de senaste forskningsrönen omsätts i praktiken och att patienter får ta del av ny teknik betydligt fortare.

För mer information, kontakta:


Mats Martinell, distriktsläkare Eriksbergs Akademiska vårdcentral och lektor i allmänmedicin Uppsala universitet.
Mobil: 072-205 17 96
E-post: mats.martinell@pubcare.uu.se


Mattias Tullberg, vd Medical Minds
Mobil: 073-961 77 31
E-post: mattias.tullberg@medicalminds.pro