Pengar från ALMI till Medical Minds

Medical Minds har beviljats maximalt förstudiemedel från ALMI för att utveckla prototyper för utvärdering av hemsystemet Health Connect.   – Förstudiemedlen har både en praktisk betydelse såväl som en sporre för oss att fortsätta söka medel. Tack vara dessa medel kan vi skapa prototyper med komplett teknisk funktionalitet som hjälper os avsevärt i utvärdering av användargränssnitt och i arbetet med att ta fram en slutgiltig kravspecifikation för produkten, säger Mattias Tullberg, en av grundarna av