Nu utvärderas den första delen av systemet Health Connect. Under ca 3 månader ska den samla mätvärden på Neuro. Huvudsyftet är att utvärdera användaraspekter och skapa relevant input till kravställning på det slutgiltiga systemet.

Oerhört spännande att vi får vara med och påverka hur systemet formas, säger Laila Hellgren Verksamhetschef Neuro Akademiska Sjukhuset

akademiska_logo

Leave a comment