Under året har Medical Minds deltagit i företagsinkubatorns Uppsala Innovation Centers (UIC) affärsutvecklingsprogram – Business Lab.

 

Unga tillväxtföretag får då möjlighet att förädla sin affärsidé och affärsplan, samt själva analysera dess bärkraft under professionell ledning. Åtta företag inom vitt skilda affärsområden inom såväl Life Science som inredning deltog i år och som avslutning på programmet fick var och en presentera sin affärsplan inför en jury. Medical Minds vann då ”Bästa affärsplan” med motivering att

 

”Genom en kombination av entusiasm, en villighet att lära, ett genuint intresse och med en stor lyhördhet till marknadens behov har företaget lyckats skapa goda förutsättningar att nå uppsatta mål”.

 

– Det här känns jättekul!  Att fler tror på vår idé stärker oss inför vår fortsatta resa, säger Mattias Tullberg, en av grundarna bakom Medical Minds AB.

Leave a comment