Första serien enheter testas på Akademiska sjukhuset i Uppsala

Nu utvärderas den första delen av systemet Health Connect. Under ca 3 månader ska den samla mätvärden på Neuro. Huvudsyftet är att utvärdera användaraspekter och skapa relevant input till kravställning på det slutgiltiga systemet. – Oerhört spännande att vi får vara med och påverka hur systemet formas, säger Laila Hellgren Verksamhetschef Neuro Akademiska

Medical Minds tilldelas utmärkelsen ”Bästa affärsplan” av UIC

Under året har Medical Minds deltagit i företagsinkubatorns Uppsala Innovation Centers (UIC) affärsutvecklingsprogram - Business Lab.   Unga tillväxtföretag får då möjlighet att förädla sin affärsidé och affärsplan, samt själva analysera dess bärkraft under professionell ledning. Åtta företag inom vitt skilda affärsområden inom såväl Life Science som inredning deltog i år och som avslutning på programmet fick var och en presentera sin affärsplan inför en jury. Medical Minds vann då ”Bästa affärsplan” med motivering att  

Pengar från Vinnova/Medtech4Health

Medical Minds tilldelas medel från Vinnovas utlysning Kompetensförstärkning i småföretag för utveckling av deras trådlösa hemsystem Health Connect.   – Vi är ett utvecklingsbolag och finansiering är en viktig del för att få fortsatt möjlighet att utveckla vår produkt. Pengarna kommer användas för att utreda det legala landskapet och ekonomiska flöden inom vård och omsorg. Att vi nu har fått finansiering ser vi som en ett tecken på att vi har en produkt som ligger

Pengar från ALMI till Medical Minds

Medical Minds har beviljats maximalt förstudiemedel från ALMI för att utveckla prototyper för utvärdering av hemsystemet Health Connect.   – Förstudiemedlen har både en praktisk betydelse såväl som en sporre för oss att fortsätta söka medel. Tack vara dessa medel kan vi skapa prototyper med komplett teknisk funktionalitet som hjälper os avsevärt i utvärdering av användargränssnitt och i arbetet med att ta fram en slutgiltig kravspecifikation för produkten, säger Mattias Tullberg, en av grundarna av