Medical Minds kan stoltsera med att ha hjälpt ännu en nöjd kund inom medicinteknik ut på den Amerikanska marknaden.

Vägen genom kravställning, utveckling, regulatorisk testning och landsberoende registrering så som att uppfylla krav för CE märkning, FCC och IC registrering kan vara nog som omfattande och krävande. Dessvärre räcker det inte alltid. För produkter som innehåller flera radioteknologier krävs oftast ett antal olika godkännande från branchorganisationer som PTCRB, Bluetooth.org och cellnätsoperatörer. Det är lika lättande varje gång vi ror ett sådant projekt i land, säger Mattias Tullberg, VD på Medical Minds

Under senaste året har Medical Minds aktivt hjälp tre olika medicintekniska bolag och organisationer på sin väg mot, eller hela vägen fram till, regulatoriskt godkännande.