Konsultation

Medical Minds erbjuder och förmedlar konsulttjänster inom:

  • Regulatorisk utredning och löpande hantering. Företrädelsevis inom MDD
  • Projektledning
  • Systemarkitektur och design
  • Strategier kring och exekvering av Verifiering och Validering
  • Risk Management (ISO 14971)
  • Elektronikdesign (IEC 60601 m.fl.)
  • Mjukvaruutveckling (IEC 62304)
  • Inbyggda system
  • Mekanikdesign
  • Prototyputveckling

mat

matt