CheckMate®

Medical Minds CheckMate® är en tjänst för kontinuerlig uppföljning och automatisk journalföring av hälsoparametrar som till exempel blodtryck, blodsocker eller vikt. Mätningar tas i hemmiljö eller på klinik av vårdpersonal eller av patient. Vill du veta vad det kan innebära för din verksamhet? Kontakta oss så berättar vi gärna mer.